Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Tự do và Tri thức: Vai trò nào cho Giáo dục Đại học
Ngày đăng 06/06/2020, 20:42

Tự do và Tri thức: Vai trò nào cho Giáo dục Đại học

Nguyễn Thị Lan Hương
NEWASIA GLOBAL LEARNING

Khi nói đến định hình vai trò của giáo dục đại học trong tương lai, nhân bàn về “quốc tế”, “so sánh”, “cạnh tranh” để tìm kiếm những xếp hạng toàn cầu, có mấy điều sáng nay thật đáng ngẫm!
  1. Chúng ta nói đến ‘quốc tế” với nhiều từ khác nhau, với tiếng Anh có đến nhiều từ ngữ để nói về “quốc tế hóa” giáo dục, ví như international education; internationalization; hay global education, hay globalization of education; và còn nữa.   Điều đáng nghĩ ở đây, là nội dung trong những từ này thể hiện như thế nào? Đặc biệt với việc chúng ta phân định “globalization” trong kinh tế và trong giáo dục.  Điều gì quyết định về “giáo dục quốc tế” khi những lèo lái về kinh tế - chính trị quyền lực đã và đang đi, hình như “không đúng hướng” và được quản trị sai, bởi số đông không hề được hưởng lợi (J. Stiglitz)
  2. Quốc tế hóa giáo dục thông qua nghiên cứu so sánh và đánh giá, để vươn tới những thứ hạng toàn cầu do một vài tổ chức đứng ra chủ trì, mà hầu hết không tính đếm những giá trị về văn hóa – con  người – lịch sử và bối cảnh phát triển.  Những so sánh và ngay trong các chỉ số không chỉ về đánh giá xếp thứ hạng giáo dục đại học toàn cầu, mà chỉ cần nhìn sang “các chỉ số kinh tế” toàn cầu đang được “xếp hạng” dựa trên những dữ liệu không chuẩn, không phản ánh thực tế, không xác định rõ được, những xếp hạng toàn cầu với những chỉ số chúng ta tự đưa ra cho mình, nhằm để đo lường giá trị nào, phục vụ mục đích gì?  Không phải vấn đề của các chỉ số, của những con người làm đo lường và xếp thứ hạng, mà ở mục đích và lợi ích nhằm hướng đến điều gì?
  3. “Cạnh tranh” để phát triển, và cạnh tranh để đổ vỡ? Đó là sự lựa chọn, mà nếu theo đúng tinh thần của UN, UNESCO về giáo dục và phát triển con người, đó là phát triển bền vững.  Có cách nào để phát triển dựa trên cạnh tranh, từ đổ vỡ mà tạo nên sự bền vững? Cạnh tranh, lại phải nói đến khía cạnh đạo đức của kinh doanh, và dù trong giáo dục đại học thời đại thương mại hóa, kinh doanh giáo dục được đặt lên trên mục đích chính của giáo dục: GIÁO DỤC LÀM NGƯỜI.   Điều chúng ta học được từ lịch sử phát triển nhân loại, đó là chỉ có giáo dục thực sự khi có tự do cùng với tri thức thật.  Đó là sự cạnh tranh trung thực – minh bạch – có trách nhiệm với con người và tiến bộ của nhân loại, không phải để gây đổ vỡ rồi nhân danh đó nói đến mục tiêu “nhằm phát triển”.
Những điều này đang bị thách thức bởi những tác động không nhỏ từ sự ‘đổ vỡ” trong kinh tế - văn hóa – con người, những nền tảng lớn tạo dựng nên một sự phát triển bền vững.  Điều được nói đến về tự do và tri thức là đòi hỏi tự nhiên của con người, nay đã bị lạm dụng và khai thác để kinh doanh dưới tiêu đề “Chúng tôi thay đổi thế giới” của Chủ Nghĩa Tư Bản Giám sát, với tham vọng dùng những gì “chiết xuất” từ con người, bản tính “nhân” của con người, để đi kinh doanh và biến tất cả người học và con trẻ trở thành người bị cầm tù trong thời đại dữ liệu lớn, dữ liệu mới, và thay đổi hành vi/tư duy của con người. 

Điều này buộc tất cả chúng ta phải nghĩ đến một câu hỏi lớn hơn chỉ là vấn đề giáo dục quốc tế: đó là quốc tế hóa giáo dục để hướng giá trị con người đến điều gì? Khi tự do của con người, khi tri thức của con người, khi bản tính “nhân bản” tự nhiên của con người được khai thác và lạm dụng, và chỉ vì lợi ích của số rất ít, còn 99% nhân dân và con trẻ lại phải trả giá?

Vậy, làm sao để khi bàn về giáo dục đại học và quốc tế giáo dục đại học, chúng ta tìm ra được giá trị đích thực của việc tạo nên những con người tự do? Có tri thức? Có trách nhiệm với bản thân mình, với xã hội?

Nói ra thì dễ, nhưng để làm người, để làm người tự do, lịch sử nhân loại vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và cần định nghĩa lại về con người tự do trong thời đại tư bản giám sát này.  Bởi nếu không, chỉ e là chúng ta hình như lại tiến hóa “ngược”!

[Thế nào là một con người, nếu không phải là con người tự do? Không biết khi nào thế giới cùng trả lời được?]
Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
​NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM – GÓC NHÌN CỦA “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chia sẻ nổi bật