Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Hillary Clinton, A living history
Ngày đăng 06/06/2020, 20:40

Hôm qua đọc cuốn Hillary Clinton, A living history và Tương lai Quyền lực của bác J. Nye (Quyền lực mềm đã được chuyển sang quyền lực thông minh)

Câu hỏi cho giáo dục nào để tạo dựng quyền lực tương lai dành cho những tri thức vì nhân loại và con người phát triển, thông qua hệ thống giáo dục đại học, mà nếu lấy Clinton là ví dụ tiêu biểu cho thế kỷ 20, và khi chúng ta đang đến gần giữa thế kỷ 21?  Đặc biệt cho trẻ em gái và phụ nữ, những người yếu thế hơn và ở vị thế bất bình đẳng ở hầu hết các lĩnh vực/vị trí xã hội? Kể cả trong giáo dục đại học mà người ta đang kêu gọi về sinh viên nữ cho STEM?

Clinton, “Nữ quyền là nhân quyền” từ năm 1995
 “Freedom means the right of people to assemble, 
organize, and debate openly. It means respecting the views of those who
may disagree with the views of their governments. It means not taking
citizens away from their loved ones and jailing them, mistreating them,
or denying them their freedom or dignity because of the peaceful
expression of their ideas and opinions.”
 
 “every woman is treated with respect and dignity, every boy and girl is loved 
 and cared for equally, and every family has the hope of a strong and 
 stable future” 
Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
​NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM – GÓC NHÌN CỦA “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chia sẻ nổi bật